Névadónkról

Kölcsey Ferenc
Megtisztelő feladatot kaptunk 1998-ban, amikor iskolánknak nevet választhattunk. A legtöbb pályázat Kölcsey Ferencről szólt, azt akartuk, hogy a Himnusz költője legyen névadónk. Már a neve hallatán is ünnepi érzés szállja meg szívünket, s ez az érzés elkísér a bölcsőtől a sírig. Talán községünk Kölcse neve miatt is.
1790. aug.8-án Sződemeteren született, de élete nagy részét Szatmárcsekén töltötte, s 1838. aug. 24-én itt tért végső nyugalomra.
Kölcsey Ferenc költő, szónok, kritikus, hazafi és ember, lángoló honszerelem, aranytiszta jellem, minden idők nemzedékének követendő példaképe. Egész élete, minden mozzanata azt bizonyítja, hogy rendkívüli ember volt. Okos, művelt, nyelveket beszélő diák, szigorú kritikus, rendkívüli szónok. "Kinek halk szózata szent piétásként (odaadó, mély érzelem) rezgett végig a csontvelőkön"- írta Kossuth.
1823. jan. 22-én Istenhez fordul, könyörög: "Isten, áldd meg a magyart!" A világtól elzárt Szatmárcsekén írt Himnusz című verse a magyar nemzet, milliók imádsága lett. Mert mindenütt lehet azokhoz szólni, azokért tenni, akiknek a sorsát a szívünkön viseljük.
Nevelt fiának, Kölcsey Kálmánnak írt műve a Parainesis gondolatai is örökérvényűek:
"Szeretni az emberiséget. Szeresd a hazát! Törekedj ismeretekre! Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!"
Üzenetében a hangsúly azon van, hogy ismeretek, tudás, tapasztalat és tanulás nélkül nem találhatjuk meg helyünket az életben, mindez azonban nem elég, ne feledkezzünk meg az érzelmeink fontosságáról, a lélek erejéről. Az eredményes küzdelemhez lelkierő, akarat, elszántság, megértés, szeretet, kötelességtudat, összefogás szükséges.
Halálhíre megrázta kortársait, barátait, a magyar népet. Hátrahagyott munkái a magyar kultúra halhatatlan értékei, kincsei, amelynek megőrzése és továbbadása mindnyájunk felelőssége és kötelessége. Mi büszkék vagyunk arra, hogy 1998-ban Kölcsey Ferenc lett névadónk.
Kapcsolódó linkek:
Kölcsey Ferenc a wikipédiában
Himnusz
Kölcsey Ferenc Himnusza